John F. Kennedy

John F. KennedyJohn F. Kennedy var i 1960 den første person, amerikanerne valgte til præsident i 1960erne. Samtidigt var han både den første katolik og hidtil yngste, der betrådte USA’s højeste embede.

Opvæksten

John Fitzgerald Kennedy blev som næstældste søn af en større børneflok født i 1917. Hans forældre var rigmanden Joseph P. og Rose Kennedy.

Hele livet igennem led John af dårligt helbred og tilbagevendende sygdomme. Derfor troede forældrene ikke, at han ville være i stand til for alvor at opnå noget stort i sit liv.

Til gengæld havde faderen store forventninger til sin ældste søn Joseph, opkaldt efter ham selv. Faren talte allerede tidligt om, at sønnen ville blive præsident en dag. Imidlertid faldt Joseph junior i kamp under Anden Verdenskrig.

Derefter blev forhåbningerne i stedet lagt over på den næstældste søns skuldrer. Inden da havde John dog nået at få en uddannelse ved Harvard-universitetet. Desuden blev han under Anden Verdenskrig dekoreret for tapperhed som følge af måden, han udførte sit hverv som chef for en torpedobåd.

Politikeren

Efter krigen begyndte John F. Kennedys politiske karriere for det Demokritiske Parti. Joseph P. Kennedy anvendte store summer dollars til reklamekampagner for at gøre sønnen kendt.

Jackie KennedyDerved lykkedes det i 1946 at få John indvalgt i Repræsentanternes Hus, hvor han sad indtil 1952. Derefter opstillede han til Senatet, hvori han sad fra 1953 til 1960.

Privat blev John F. Kennedy i 1953 gift med Jackie Bouvier. Dette skulle vise sig at være en politisk gevinst for ham. Jackie Kennedy blev af mange amerikanere anset som værende den perfekte kvinde. Derved gav hun sin ægtemand massere af goodwill i befolkningen.

Ligeledes i 1953 ansatte John F. Kennedy juristen Ted Sorensen som assistent. Også dette blev en stor gevinst for ham. Sorensen var i årene fremover hans juridiske rådgiver samtidigt med, at denne skrev de fleste af de taler, John F. Kennedy skulle blive berømt for.

Præsidentvalget

Robert Kennedy
(1925-68)
Lillebror til John F. Kennedy. Jurist og politiker. Ledede kampagnen for sin broders valg til præsident og var justitsminister i dennes regering. I 1968 var han selv præsidentkandidat, men blev myrdet under en valgturne.

I 1960 skulle det store slag stå. John F. Kennedy skulle vælges til de Forenede Staters 35. præsident. Modkandidat for Republikanerne var Richard Nixon, som havde været vicepræsident i de seneste 8 år under Dwight D. Eisenhower.

På valgdagen blev der afgivet 69 millioner stemmer. Disse fordelte sig næsten ligeligt mellem de to kandidater. Kennedy vandt med blot et spinkelt flertal på 120.000 stemmer.

Det var det første præsidentvalg nogensinde, hvor tv havde haft massiv indflydelse. Bagefter mente mange, at det der havde gjort udslaget, var, at Kennedy gjorde sig fortrinligt foran tv-kameraer, hvilket ikke kunne siges om Nixon.

Kennedy som præsident

John F. KennedyDet var forbavsende lidt John F. Kennedy nåede at få gennemført i sin tid som præsident. Noget skete der dog. Nævnes kan det, at militærbudgetterne blev sat i vejret, og han tog initiativet til det projekt, der skulle føre en amerikaner til månen inden årtiets udgang.

Lyndon B. Johnson
(1908-73)
Vicepræsident under John F. Kennedy, hvis force lå i indenrigspolitikken. Overtog præsidentembedet ved Kennedys død i 1963, hvorefter han vandt det efterfølgende præsidentvalg stort. Gennemførte mange af 1960ernes amerikanske reformer, men huskes bedst for USA’s stigende engagement i Vietnamkrigen.

Det der interesserede Kennedy mest var udenrigspolitikken. Han var en ‘koldkriger’, der så verdenskommunismen som en stor trussel og fjende. Dette resulterede i et par konfrontationer med det kommunistiske Sovjet. Det var for eksempel i Kennedys embedstid, Berlinmuren blev bygget, og Cubakrisen fandt sted.

Indenrigspolitisk forbindes Kennedys navn ofte med reformer. Men selvom han arbejdede på dem, blev de faktisk først gennemført under hans efterfølger på præsidentposten, Lyndon B. Johnson.

John F. Kennedys præsidentperiode og liv sluttede brat. Den 22. november 1963 blev Kennedy myrdet under en parade i Dallas, Texas.

Seneste opdatering: December 2018

Del på: