Hippier

Litteraturforslag:
• Hippie: Peter Øvig Knudsen: 2011

Fra midten af 1960erne og nogle år fremover var der en række langhårede, unge mennesker, som vakte forargelse rundt om i den vestlige verden. Disse kaldes for hippier eller blomsterbørn.

Beat generationen

Hippierne var arvtagere til beat generationen – også kaldt beatniks.

Jack KerouacBeat generationen gjorde sig gældende fra midten af 1950erne. De skilte sig ud fra det øvrige samfund ved at leve et nomade- og bohemeliv. Beatnikkene tog afstand fra et liv med karriere og et hus i forstæderne.

Talerør for beat generationen var en flok forfattere. En af disse var Jack Kerouac. I sin roman ‘On The Road’ benyttede han udtrykket ‘hippie’.

Begrebet ‘hippie’ var udledt af ordet ‘hip’. Dette var amerikansk beatnikslang for en person, der var med på noderne.

Hippietiden

Der fandtes hippier rundt omkring i det meste af den vestlige verden. Men deres hovedstad var og blev San Francisco i Californien på den amerikanske vestkyst. Hippierne slog sig navnlig ned i kvarteret Haight Ashbury.

Et kendetegn for hippierne var, at de afviste samfundets materielle grådighed. De var fjendtligt indstillet overfor et 8 til 16 job og jagten på penge.

Hippierne var ikke-voldelige og antimilitaristiske. Sloganet var: ‘Make love, not war’. Derfor repræsenterede Vietnamkrigen alt det, de anså som værende ondt. En af grundene til at hippierne havde langt hår, var netop, at de dermed markerede, at de var i opposition til den karseklippede, autoritetstro  soldat.

Ud over håret benyttede hippierne blomsten som deres symbol og våben. De var blomsterbørn og ønskede ‘Flower Power’.

hamp - hashI jagten på alternative livsformer lod hippierne sig inspirere af indianerne. De forkastede den traditionelle kernefamilie og den private ejendomsret. I stedet ønskede de at opnå en stammebevidsthed. Dette kunne for eksempel ske ved at flytte sammen i kollektiver, hvor man var mere eller mindre fælles om alt ting.

Forandringerne skulle imidlertid ikke kun ske i det ydre, men i lige så høj grad i det indre. Det drejede sig om at opnå et højre bevidsthedsstadie. Til at erhverv dette anvendtes hash og LSD. Med tiden det sig dog, at disse stoffer havde en mere sløvende end bevidsthedsudvidende effekt.

Hippiebevægelsen opnåede sit højdepunkt i 1967 med ‘The Summer of Love’. Siden hen havde hippierne flere store stunder som for eksempel Woodstock festivalen i 1969.

Men drømmen om at forandre verden til et sted uden krig, og hvor alle levede i harmoni med hinanden, vist sig desværre umulig at realisere i praksis.

Seneste opdatering: December 2018

Del på: